HSP en relatie

Hooggevoeligheid en relaties

Wanneer je hoogsensitief bent, kan het lastiger zijn om een relatie te onderhouden. Een nadeel van hooggevoeligheid en relaties is dat je de emoties en gevoelens van de ander goed kunt aanvoelen en zo de neiging krijgt om je partner ‘door te lichten’. Dit kan erg vervelend zijn voor je partner, maar ook voor kennissen en andere mensen in je omgeving. HSP’ers moeten proberen hun emoties gescheiden te houden met die van hun partner.

Het is niet zo dat mensen met hooggevoeligheid ook partners zoeken die hoogsensitief zijn. Sterker nog, veel hsp’ers hebben een partner die zelf helemaal niet hooggevoelig is. Over het algemeen zijn mensen met hooggevoeligheid minder gelukkig in relaties dan mensen die niet hoogsensitief zijn. Zij zijn namelijk meer aan het reflecteren over zichzelf, de partner en de relatie. Hierdoor kunnen er twijfels en andere onenigheden ontstaan, te wijten aan de hooggevoeligheid. Tevens verbreken HSP’ers de relatie minder snel, omdat zij de emotionele gevolgen hiervan minder goed aankunnen dan mensen die niet hoogsensitief zijn. Wanneer hoogsensitieve mensen echter geloof hebben in een relatie, staan zij hier ook voor honderd procent achter en zullen er alles aan doen om deze relatie voort te laten bestaan.

Iemand met hooggevoeligheid kan erg behoefte hebben aan structuur en routine op een dag. Wanneer de partner dit niet perse heeft, is het een pluspunt in de relatie om hier duidelijke afspraken over te maken. Zo komt de structuur van de dag niet in gevaar en dit heeft positieve gevolgen voor een relatie met een HSP’er. Communicatie is hoe dan ook de belangrijkste factor voor een goede relatie, of jij of je partner nu hooggevoelig zijn of niet.

Hooggevoeligheid en relaties: het geeft ook voordelen. Het heeft voordelen als in een relatie één iemand hooggevoelig is en de ander niet. Jullie vullen elkaar dan perfect aan: jullie hebben samen bredere talenten en zijn ook flexibeler. De persoon met hooggevoeligheid is vaak terughoudend en durft geen nieuwe situaties aan te gaan, terwijl de ander de HSP’er juist meesleept in nieuwe situaties en de ander hier in steunt. De hooggevoelige heeft een sterk iemand waar hij of zij op terug kan vallen en de niet-HSP’er heeft iemand die hem of haar op emotioneel vlak compleet begrijpt. Wanneer de niet hooggevoelige persoon zich verdiept in hooggevoeligheid en hier veel kennis over opdoet, is het begrip veel groter en kan er ook rekening gehouden worden met de overprikkeling van de HSP’er. Onbegrip is als het ware een dooddoener voor deze relatie.

Natuurlijk heeft het ook voordelen om beide de eigenschap hooggevoeligheid te delen in een relatie: jullie voelen elkaar perfect aan en weten wat de ander nodig heeft zonder dat hier woorden voor nodig zijn. Er is meer begrip voor de hooggevoeligheid en jullie kunnen samen het gevaar van overprikkeling vermijden. Wanneer echter deze overprikkeling genegeerd wordt, kunnen er veel spanningen ontstaan die jullie beide op kan breken. Dit is een gevaar wanneer twee HSP’ers een relatie hebben. Nog een gevaar is dat jullie elkaars emoties dusdanig overnemen dat er alleen nog maar ‘wij’ is en geen individueel meer. Jullie zijn dankzij de hooggevoeligheid zo emotioneel in elkaar verstrengeld geraakt dat het lastig is om te ontdekken welke emotie bij wie hoort.

Wanneer een relatie mede door de hooggevoeligheid niet goed verloopt, kan het handig zijn om er iemand bij te betrekken die kan bemiddelen. Dit kan bijvoorbeeld bij een relatietherapeut. Onthoud wel dat het geen zin heeft om in therapie te gaan als het doel is om de HSP’er minder gevoelig te maken – hooggevoeligheid is nu eenmaal een aangeboren eigenschap waar je niet ‘af kunt komen’. Maar vaak gaan hooggevoeligheid en relaties prima samen.