Kenmerken van hooggevoeligheid

De kenmerken van hooggevoeligheid zijn zeer uiteenlopend en hoeven ook niet allemaal voor te komen bij een hooggevoelig persoon. Er zijn veel verschillende soorten kenmerken, die eigenlijk allemaal terug te koppelen zijn aan de overgevoeligheid. Hieronder vind je een kleine samenvatting van al deze kenmerken van hooggevoeligheid.

Kenmerken

Hooggevoelige mensen:

 • Hebben een grote innerlijke belevingswereld
 • Pikken subtiele signalen op uit de omgeving
 • Zijn overmatig gevoelig voor smaak, geuren en kleuren
 • Kunnen zeer ontroerd raken door mooie muziek/kunst
 • Zijn zorgzaam en bewust
 • Doen dingen graag in hun eigen tempo
 • Hebben meer tijd nodig om indrukken te verwerken
 • Houden van rust en stilte
 • Dromen en fantaseren veel
 • Voelen stemmingen van anderen feilloos aan

 

Misschien herken je je niet echt in deze kenmerken, als ze zo beschreven zijn. Er is een kans dat je je wel herkent in de hieronder beschreven situaties die voorkomen bij hooggevoeligheid.

 

 • Harde geluiden, een drukke omgeving en felle lichten kunnen je wegvoeren van jezelf. Het kan dan onwerkelijk voelen, alsof je droomt.
 • Een paar uur winkelen kan als een marathon voelen. Je bent doodmoe en wilt het liefst naar huis om jezelf terug te trekken in een stille kamer, en rust vinden.
 • Van iemand in je omgeving met uitgesproken negatieve gevoelens kun jij erg van slag raken. Het lijkt je meer te raken dan dat het de anderen doet.
 • Je presteert slecht in een drukke werkomgeving, je prestaties zijn minder dan die van je collega’s en het lijkt alsof je je veel slechter kunt concentreren dan zij.
 • Onvriendelijke, onrechtvaardige opmerkingen of kritiek kunnen je erg snel van slag brengen. Deze opmerkingen kunnen een grote impact hebben op je gevoel.
 • Je lijkt vaak meerdere dingen tegelijk te voelen, zodat je zelf niet echt meer weet wat je voelt en of deze gevoelens door jezelf of door het gedrag van anderen komen.
 • Je hebt erg gauw last van stressverschijnselen zoals buikpijn, hoofdpijn, misselijkheid of hartkloppingen.

Niet alleen overduidelijke stemmingen van anderen kunnen invloed op je hebben. Het kan ook zo zijn dat je ergens een kamer binnenkomt en een onbestemd gevoel je overvalt. Er hangt dan een bepaalde sfeer in de kamer, en zonder dat iemand het zegt, weet je dat er net iets negatiefs is voorgevallen. Je lijkt dit, dankzij je hooggevoeligheid, feilloos aan te voelen en kan hier dan ook veel last van hebben. Deze gevoelens kunnen soms zo sterk zijn, dat ze overvloeien met je eigen gevoelens. Hierdoor weet je niet precies meer wat je zelf voelt en wat van de ander is. Daardoor  kun je erg in de war raken en depressief worden door hooggevoeligheid. Aan de andere kant kan dit ook een positief verschijnsel zijn van hooggevoeligheid: je voelt immers feilloos aan wat er mis is bij de ander en weet ook wat je hieraan kunt doen. Hierdoor kun je het de ander vaak goed naar de zin maken, wat een gave is. Hooggevoelige mensen zijn dan ook vaak zorgende types en zoeken hier ook een baan in.